Penrhos Arms
CROESO  |  LLETY  |  BWYD  |  CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU  |  PETHAU I WNEUD  |  CYSYLLTWCH Â NI  |  ENGLISH
 
 
  Cyfleusterau a llety yng Ngwesty'r Penrhos
Ystafelloedd gwely en-suite ar gyfer un noson neu
seibiant am ychydig ddyddiau


Mae Gwesty'r Penrhos yn cynnig pump ystafell wely en-suite sy'n addas ar gyfer unigolion ar fusnes neu deuluoedd sy'n dymuno rhannu ystafell. Darperir teledu a hambwrdd croeso ym mhob ystafell.


Ein Prif Ystafell yng Ngwesty'r Penrhos Arms

Ein Prif Ystafell yng Ngwesty'r Penrhos Arms. Ystafelloedd dwbl ar gael yng Ngwesty'r Penrhos Arms. Ystafelloedd dwbl ar gael yng Ngwesty'r Penrhos Arms.

Twin room available at The Penrhos Arms Hotel. Family rooms available at The Penrhos Arms Hotel. Towels & Toiletries.  


Tariffau

Ystafell Sengl ................. £75
Ystafell Dwbl - Dim ond un person yn aros ................. £85
Ystafell Foethus ............... £140
Ystafell Ddwbl Safonol ............... £130
Ystafell â dau wely sengl ............... £130
Ystafell Deulu ................ £140
Gwynfa (Gwely a Brecwast i 10) ............... £550
Gwelyau Ychwanegol .................. £15
Dewch â'ch ci ................... £5

Mae brecwast Cymreig llawn wedi'i gynnwys yn y prisiau uchod.

 
Llety
Gwesty'r Penrhos


Delfrydol ar gyfer un noson neu seibiant am ychydig ddyddiau. Addas ar gyfer teuluoedd
neu bobl busnes.

Mwy o wybodaeth...

Archebion
Sicrhewch bod ystafell ar gael
ac yna'i harchebu.

Mwy o wybodaeth...

Prisiau
Ystafelloedd o £75 y noson
Mwy o wybodaeth...

Ychwanegwch ni
ar Facebook

penrhosarms

 


Cysylltwch â Ni

Penrhos Arms
Ff: 01650 511243
e:
facebook.com/penrhosarmsPenrhos Arms

* Croeso
* Llety
* Bwyd
* Cyfarfodydd & Digwyddiadau
* Pethau i Wneud
* Cysylltwch â Ni
* EnglishGuns On Pegs Good Shoot Hotel Guide - Highly Recommended
Good Shoot Hotel Guide
Highly Recommended