Penrhos Arms
CROESO  |  LLETY  |  BWYD  |  CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU  |  PETHAU I WNEUD  |  CYSYLLTWCH Â NI  |  ENGLISH
 
 
  Bwydlen min nos a bwydlen plant

P'un ai aros yn y gwesty ydych chi neu dim ond galw heibio dewch i fwynhau arlwy arbennig cegin y Penrhos.
Dewch i flasu bwydlen Penrhos. Mae'r fwydlen yn newid yn gyson er mwyn manteisio ar gynnyrch lleol a thymhorol. Gellir eistedd hyd at 60 o gwsmeriaid rhwng yr ystafell fwyta a'r lolfeydd, ond croesewir ymholiadau ar gyfer partion neu ddathliadau mwy.

Ein amserodd agor ar hyn o bryd ydi 5.00yp tan 9.00yh. Rydym ar gau ar ddydd Llun a dydd Mawrth.
Gweinir prydau bwyd o 6.00yh tan 8.00yh Ddydd Mercher i ddydd Sadwrn.
Bydd rhost ar ddydd Sul o 12.00 tan 2.00 ac yno prydau bar o 6.00yh tan 8.00yh.

      Archebwch fwrdd gyda ni dros y Nadolig.
      Cysylltwch â ni ar 01650 511 243 i gadw lle.

      Cymerwch olwg ar y fwydlen Nadolig yma...


Bwydlenni Enghreifftiol


      Dyma sampl or fwydlen...


Am wybodaeth bellach cysylltwch â ni ar 01650 511243 neu e-bost

 
Llety
Gwesty'r Penrhos


Delfrydol ar gyfer un noson neu seibiant am ychydig ddyddiau. Addas ar gyfer teuluoedd
neu bobl busnes.

Mwy o wybodaeth...

Archebion
Sicrhewch bod ystafell ar gael
ac yna'i harchebu.

Mwy o wybodaeth...

Prisiau
Ystafelloedd o £75 y noson
Mwy o wybodaeth...

Ychwanegwch ni
ar Facebook

penrhosarms

 


Cysylltwch â Ni

Penrhos Arms
Ff: 01650 511243
e:
facebook.com/penrhosarmsPenrhos Arms

* Croeso
* Llety
* Bwyd
* Cyfarfodydd & Digwyddiadau
* Pethau i Wneud
* Cysylltwch â Ni
* EnglishGuns On Pegs Good Shoot Hotel Guide - Highly Recommended
Good Shoot Hotel Guide
Highly Recommended