Penrhos Arms
CROESO  |  LLETY  |  BWYD  |  CYFARFODYDD A DIGWYDDIADAU  |  PETHAU I WNEUD  |  CYSYLLTWCH Â NI  |  ENGLISH
 

Y Bermo a'r traeth hyfryd - dim ond 30 munud o Westy'r Penrhos.
 
Cysylltwch â Gwesty'r Penrhos
cysylltwch â ni, gwneud archeb, archebu lle

Cyfeiriad:
Gwesty'r Penrhos Arms Hotel
Cemmaes, Machynlleth, Powys SY20 9PR


Ffôn:
01650 511 243

Gwefan:
www.penrhosarms.com


Ebost:


Cyfarwyddiadau:Edrychwch ar fap mwy

Dewch i fwynhau mwynder Maldwyn ar ei orau wrth dreulio ychydig ddyddiau ymlaciol
neu arhosiad dros nos yng Ngwesty'r Penrhos, Cemaes ger Machynlleth.
Saif y Penrhos yng nghanol y pentref ar ymyl yr A470, sef y brif ffordd o'r de i'r gogledd. Bydd croeso Cymreig yn eich disgwyl.


Llety
Gwesty'r Penrhos


Delfrydol ar gyfer un noson neu seibiant am ychydig ddyddiau. Addas ar gyfer teuluoedd neu bobl busnes.
Mwy o wybodaeth...
 
Archebion
Sicrhewch bod ystafell ar gael ac yna'i harchebu.
Mwy o wybodaeth...

Prisiau
Ystafelloedd o £75 y noson
Mwy o wybodaeth...


 


Cysylltwch â Ni

Penrhos Arms
Ff: 01650 511243
e:
facebook.com/penrhosarmsPenrhos Arms

* Croeso
* Llety
* Bwyd
* Cyfarfodydd & Digwyddiadau
* Pethau i Wneud
* Cysylltwch â Ni
* EnglishGuns On Pegs Good Shoot Hotel Guide - Highly Recommended
Good Shoot Hotel Guide
Highly Recommended